Ośrodek  Wczasowo - Rekolekcyjny Caritas    im. Jana Pawła II     

Recepcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600

W sobotę, niedzielę i święta nieczynna.

Nie akceptujemy płatności kartami płatniczymi .


         UWAGA !!!      Przypominamy  że od 1.01.2017 r.  w związku z polityką Ośrodka, każda rezerwacja wstępna ( telefoniczna, mailowa) będzie wymagała wysłania maila potwierdzającego rezerwację  w ciągu 12 godzin od jej dokonania oraz wpłacenia zadatku  do 5 dni, jeżeli będzie to rezerwacja dokonywana  10 dni przed przyjazdem lub wpłacenia zadatku do 10 dni jeżeli będzie to rezerwacja dokonywana w terminie dłuższym niż 10 dni przed przyjazdem.


 WARUNKI REZERWACJI :

Gość aby dopełnić rezerwację ustaloną pocztą elektroniczną lub telefonicznie, jest zobowiązany w terminie 5 dni , (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zadatek w wysokości  20 %  ceny wynajmu na rachunek bankowy Wynajmującego:

Dar Serca J.D.G Caritas Archidiecezji Krakowskiej

ul. Ossowskiego 5, 30-656 KRAKÓW   

Bank Spółdzielczy Rzemiosła

konto nr: 03 8589 0006 0000 0027 6304 0001

przelewy zagraniczne:

IBAN: PL03 8589 0006 0000 0027 6304 0001 
BIC: POLUPLPR
CODE SWIFT: POLUPLPR 

tytułem wpisując : zadatek na poczet pobytu w OWR Zakrzów w dniach ...
imię, nazwisko/od kogo, nr. telefonu/e-mail, 

Wszelkie szczegóły dotyczące specyfikacji pokoi i indywidualnych ustaleń między recepcją  a zamawiającym muszą znajdować się w korespondencji e-mailowej. Adres e-mail recepcji: zakrzow@caritas.pl . Również wszelkie zmiany rezerwacji muszą być ustalane drogą e-mailową w celu uniknięcia ewentualnych niedomówień.

Każdy Gość zobowiązany jest to wypełnienia karty rejestrującej pobyt w OWR Zakrzów .
Kartę proszę pobrać klikając w link
/file/karta rejestracyjna.docx

Brak wpływu zadatku po upływie 5 ( jeśli nie ustalono inaczej) dni roboczych od dnia deklaracji Gościa uważa się za nie wiążące, rezerwacja nie jest zawarta.W przypadku braku wpłaty ośrodek ma prawo usunąć rezerwację z systemu bez żadnych zobowiązań

Za datę wpływu zadatku na konto Wykonawcy uważa się dzień nadania przelewu. Po wpłynięciu wpłaty zadatku Gość otrzyma pocztą elektroniczną lub telefonicznie potwierdzenie zawarcia dokonania rezerwacji.  Zadatek podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem pobytu w OWR Zakrzów.
Regulamin dostępny jest w zakładce Regulamin lub klikającw link /regulamin.html

W celu wystawienia faktury VAT proszę o podanie danych potrzebnych do faktury.

Dane proszę przesłać mailem na adres: zakrzow@caritas.pl podając od kogo wpłata oraz termin pobytu.  Faktura zostanie wysłana pocztą na wskazany adres.

ANULOWANIE REZERWACJI :

W przypadku anulowania rezerwacji Gość ponosi koszty w wysokości wpłaconego wcześniej zadatku .Gdyby z przyczyn niezależnych od ośrodka chcieli Państwo zrezygnować z rezerwacji po  wcześniejszym zameldowaniu i uiszczeniu opłaty za nocleg, wówczas Ośrodek ma prawo zatrzymać całość opłaty za jedną dobę.

ZMIANY REZERWACJI:

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia listy uczestników drogą mailową/ korespondencyjną  najpóźniej na 10 dni przed organizacją pobytu.Zmniejszenie ilości osób w grupie może być dokonane najpóźniej 10 dni przed datą przyjazdu grupy i może wynosić maksymalnie do 10% osób w grupie. W przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie w terminie krótszym niż 10 dni do dnia przyjazdu, Ośrodek ma prawo obciążyć zamawiającego kosztami za anulowane noclegi. W przypadku zwiększania liczby osób w grupie Ośrodek zobowiązuje się do przyjęcia zwiększonej liczby osób w miarę aktualnej dostępności.

Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu /regulamin.html Ośrodka Wczasowo- Rekolekcyjnego im. Jana Pawła II  „ Intra Silvam ” Zakrzów 76, 34-145 Stronie.

REKLAMACJE:

Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować na adres e-mail: zakrzow@caritas.pl . Kwestie sporne reguluje kodeks cywilny.

 

KONTAKT: 

e-mail: zakrzow@caritas.pl 

tel. + 48 33 873 92 15
tel./fax +48 33 879 75 69

tel. kom. 781 423 076

Gospodarz Ośrodka: 691-66-45-08

Zakrzów 76, 34-145 Stronie

GPS: N: 49° 48' 51'',E 19° 39' 4''